Undgå vrede som reaktion ved sygdom

Vrede er en anden emotion som man ofte ser hos mennesker med diabetes. Vreden kan være baseret på den opfattelse at sukkersygen repræsenterer en urimelig eller ubærlig byrde. Artiklen er primært skrevet til behandleren, så døjer du meget med vrede i forhold til din diabetes, kan du printe artiklen og vise den til din behandler ved næste kontrol.
Intens vrede kan stå i vejen for, at man effektivt kan gennemføre de ændringer der er nødvendige for med succes, at leve med diabetes. Vreden har mange ansigter og kan f.eks. kan fremstå som en ligegyldig attitude, en ekstrem risikovillighed eller en åbenlys fjendtlighed. Vrede er særligt problematisk for patient-behandler forholdet, fordi behandleren måske opfatter aggressionen som er rettet mod ham eller hende.

Og selvfølgelig vil det være sådan at patienter der døjer med vrede ofte vil rette deres aggression imod deres behandler. Vreden kan få behandleren til at føle sig utilpas, og kan føre til at behandleren afslutter konsultationen.

Det er selvfølgelig en naturlig reaktion, men den er alligevel uheldig, fordi personen med diabetes kan opfatte det som en afvisning. Ofte vil den behandler der konfronteres med en patientens aggression, havde en tendens til at bagatellisere patientens problem-stilling.

Nøglen til at man som behandler effektivt kan håndtere patientens aggression, er først og fremmest at anerkende den. Ved “at stille sig ved patientens side” tager man det første skridt i forhold til at løse patientens emotionelle problemer. Faktisk skal patienten opfordres til at give udtryk for sine aggressioner og vrede, fordi det er første skridt mht. at identificere aggressionen årsag. Patienten skal hjælpes til at klarlægge hvilket side ved livet med diabetes, der gør ham eller hende vred. Denne strategi gør at behandler og patient står side om side, hvilket er forudsætningen for at løse problemet. Når behandleren forholder sig til patienten på denne måde, udviskes kløften imellem dem.

SE OGSÅ Sådan kan du tage hånd om manglende sygdomsaccept ved diabetes

Vrede opstår til dels pga. en eller flere byrder. En patient udviser måske vrede fordi han eller hun oplever at sukkersygen fører til visse begrænsninger, som fx at opgive visse typer af fødevarer eller aktiviteter. Sædvanligvis er det muligt at samarbejde med patienten, så denne udvikler en mindre restriktiv plan, uden at det går ud over den metaboliske kontrol.

Fx ved at patienten kan spise en af sine livretter ved særlige lejligheder, eller tilpasse medicinen til aktiviteten og ikke omvendt. Når først patientens vrede har lagt sig, at det ofte muligt i fællesskab at finde en løsning, en løsning der vil tillade patienten at udvikle en bedre egenomsorg.

Behandleren skal være opmærksom på, at den vrede patient er i risiko for at udvikle en depression. Selvom vrede og depression umiddelbart ser ud som modsætninger (vredens aktivitet og depressionens passivitet) – er de emotioner der tager afsæt i samme brændstof. Den ene retter sig udefter og den anden indefter. Aggressionen og vreden kan ses som en kilde til emotionel energi – en energi der kan bruges op, med det resultat at der optræder et emotionelt kollaps, en depression.

Oplever man således at en person med diabetes veksler mellem disse to yderpunkter, altså aggression og passivitet, skal både patient og behandler være opmærksomme på, at symptomerne kan være udtryk for en maskeret depression.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *